لطفا IMEI دستگاه خود را در کادر زیر وارد نمایید.

"برای فعال کردن دستگاه خود به سامانه همتا (#7777*)مراجعه کنید."

apple